1763 Martí metge habitant a Prades i llur muller Maria Giol venda censal a Comunitat de Preveres d’Ulldemolins

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 10 de maig 1763. VENDA CENSAL. Gabriel Martí, doctor en medicina, habitant a Prades, i la seva muller Maria Giol, en qualitat d’usufructuari i propietària, venen a la Reverenda Comunitat de Rector i Preveres de la vila d’Ulldemolins, tot aquell censal de preu i propietat 180 lliures i pensió anual 5 lliures i 8 sous que tots els anys els correspon Esteve Cabré, amb escritura en poder de Josep Puiggròs notari d’Alforja i data 3 de gener de 1762. La qual venda fan per 180 lliures que han estat pagades al comptat i per les quals fan àpoca. Els atorgants signen de pròpia mà –figura la signatura de Gabriel Martí.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1763, full 43 revers; castellà.