1755 Vídua d’Isidre Cerdà venda casa a Anton Vilà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vila-seca, 30 d’abril 1755. VENDA CASA. Florentina, vídua d’Isidre Cerdà, pagès de Prades, per alliberar-se de la prestació d’aquell censal de preu 30 lliures i corresponent pensió que tots els anys presta a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades, ven pel preu de 70 lliures a Anton Vilar, pagès o ferrer de la mateixa vila, aquella casa que hi posseeix, al carrer de sant Llorenç, que limita a l’est amb Sebastià Criviller, al sud amb Josep Lledó, pagesos, a l’oest amb Bonaventura Oliver, sabater, i al nord amb dit carrer, la qual casa li pertany com a hereva de la seva difunta mare, Magdalena "Casals". La forma de pagament és, d’una banda, que el comprador es retindrà trenta lliures per les equivalents al preu de dit censal, del qual s’haurà d’encarregar, i les restants quaranta lliures a pagar en el moment en què el venedor les hi reclami. En document que segueix a aquest Anton Vilà accepta i es fa càrrec d’aquestes condicions, i signa personalment l’acta.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524:  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 44; castellà.