1730 Mateu Aixalà pagès de Prades debitori a pagès de Cornudella

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Cornudella, 4 de maig 1730. DEBITORI. Mateu Aixalà, pagès de Prades, confessa deure a Pere Bonet, pagès de Cornudella, deu lliures i dotze sous que corresponen a la resta d’aiguardent que aquest li vengué, les quals promet pagar-li el dia de Pasqua de l’Esperit Sant proper vinent. En anotació al marge Pere Bonet, en data 26 de març de 1732, acusa rebut d’aquest deute i cancel•la per tant la dita obligació, certificant amb la seva signatura l’acord Francisco Juncosa, prevere de Cornudella.

FONT. AHAT: Notarials Rectoria de Cornudella : Manual notarial 1730-1751, document 21, pantalla 50; llatí.