1763 Poders Universitat de Prades a escrivent de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 7 de març 1763. APODERAMENT. Domènec Bonet, Isidre Abelló i Mateu Llobregat, regidors de Prades, així com Bonaventura Anglès, síndic procurador de la mateixa vila, representant la seva Universitat i Comú, amb coneixement dels que per la seva absència o ocupacions no hi pogueren intervenir, constitueixen i ordenen procurador de dites Universitat i Comú a Pere Marco, escrivent de Reus, tant a efectes econòmics com de representació legal. Totes les esmentades autoritats locals signen personalment aquest document.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 27; castellà.