1683 Debitori de Moster a Roca per compra de somera

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 11 de desembre 1683. DEBITORI. Francesc Moster, pagès de Prades, confessa deure a Pere Roca, també pagès de la mateixa vila, present, vuit lliures moneda barcelonesa, que corresponen al preu d’una somera de pèl gris d’uns quinze anys d’edat que comprà a aquest, i promet pagar-li el dia de sant Jaume apòstol del proper mes de juliol amb blat del que collirà i al preu amb què aquell dia es vendrà a la vila de Prades, i si per la següent diada de sant Bertomeu li paga les dites vuit lliures dit Roca li haurà de tornar el blat que li haurà donat en paga d’aquelles. Són testimonis Joan Oliver i Ramon Jauset, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí i català (fragments).