1652 Àpoca dels procuradors del Consell dels Cinquanta de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Montblanc (?), 27 de setembre 1652. APODERAMENT. Jaume Nogués i Gregori Andreu, veïns de Prades, procuradors del Consell dels Cinquanta, signen àpoca als procuradors de la Comunitat de Montblanc per 400 lliures deixades a censal per dita comunitat, en poder del present notari el 19 del present mes, tal com consta amb document en poder del Comú de Prades als 21 del present mes.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3287 : Cabeça, Josep : Esborrany 1650-1653, full 172; català.