1755 Salvador Joanpere venda peça de terra a Joan Alsamora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 18 de maig 1755. VENDA TERRA. Salvador Joanpere, pagès de Prades, ven a Joan Alsamora, del mateix ofici i veïnat, tota aquella peça de terra d’uns tres jornals d’extensió, que té i posseeix en aquell terme, partida del Segalàs (la qual limita a l’est amb terres de Jaume Bonet, al sud amb Jaume Aixalà, a l’oest amb Baptista Juncosa mitjançant un caminet, i al nord amb Onofre Besora, tots pagesos de Prades), pel preu de 16 lliures, que el comprador retindrà a canvi de crear i vendre-li un censal d’igual preu. Són testimonis Francesc Oller i Bonaventura Anglès, pagesos de Prades. La única signatura que consta és la d’aquest darrer.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 47 revers; castellà.