1691 Josep Aixalà debitori pel seu sogre Miquel Montserrat a botiguer de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 3 de setembre 1691. DEBITORI. Josep Aixalà, pagès de Prades, constituït Principal pagador pel seu sogre Miquel Montserrat, pagès de dita vila, reconeix a Joan Compte, botiguer de la vila de Reus, present, que per dit Miquel Montserrat li pagarà 26 lliures i 30 sous moneda barcelonesa que són en complement d’aquella major quantitat per dit Compte a dit Montserrat deixades, i escripturades en forma de debitori en poder d’aquest mateix notari en data 30 d’agost de 1684; les quals 26 lliures promet donar i pagar de la següent manera: sis lliures i tretze sous el proper 25 de novembre; i les restants vint lliures el també proper dia o festa de sant Bertomeu, amb pena de 50 sous en cas que ho incompleixi.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 68: Garau, Joan : Manual 1691, full 377; llatí.