1682 Debitori d’Onofre Aixalà a botiguer de teles d’Alcover

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 5 de setembre 1682. DEBITORI. Onofre Exalà, pagès de Prades, reconeix deure a Francesc Batlle, botiguer de draps i teles de la vila d’Alcover, present, tres lliures i catorze sous moneda barcelonesa per la “resta de roba li ha presa de la botiga”, comprometent-se a pagar-li aquesta quantitat, sens dilació, el proper dia de l’apòstol Sant Andreu, amb obligació de tots els seus béns i amb jurament. Són testimonis Joan Oliver i Jaume Marian, ambdós pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; llatí i català (resum).