1751 Conveni i associació de l’arrendatari dels pous de gel i neu de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 18 de juliol 1751. CONVENI I ASSOCIACIÓ. Josep Dalmau, pagès de l’Aleixar, d’una part; i de l’altra Joan-Baptista Casals, pagès de Prades; Maria “Hortoneda y Bargalló”, vídua de l’Aleixar; i Ramon Munter, negociant de Reus; atenent al fet que dit Dalmau, com a principal, i dit Joan-Baptista Casals, com a fiança, arrendaren dels regidors i Universitat de la vila de Prades els pous de gel o neu , i considerant dits Casals, Hortoneda i Munter que dit Josep Dalmau, com a tal arrendatari, havia contret diferents obligacions a favor de diferents viles i llocs, obligant-se a servir-los i abastir-los de neu o gel, i atentnt al fet que en dit arrendament totes quatre persones estan interessades a parts iguals, volent reconèixer la bona fe i veritat de les actuacions, ambdues parts convenen: dit Dalmau, que tot i que l’arrendament és fet al seu nom, en ell són interessats i partíceps els esmentats Dalmau, Casals, Hortoneda i Munter, segons és expressat en pacte expressat en tabba; i dits Casals, Hortoneda i Munter, accepten aquest reconeixement i declaració associant-los i agermanant-los en dit arrendament, prometent complir el pacte contingut en dita tabba d’arrendament promès per dit Dalmau, i prometen indemnitzar aquest par la part que a cadascú correspongui.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 289 : Claveria, Carles : Manual 1751, full 142; llatí i fragment en català.