Pont

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1680 Jaume Pont venda censal a Comunitat de Preveres de Montblanc9 març 1680Alba, Jeronillatí
1683 Cònjuges Pont Monrós venda terra a Pere Sabater26 desembre 1683Domènech, Perellatí
català
1684 Promesa per Maria muller de Pont presonera20 març 1684Domènech, Perecatalà
1685 Arrendament terçó del pa a Josep Romeu22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1731 Testament de Joan Boquer18 abril 1731català
1754 Serafina Granyó i Joan Calderó requisició a Joan-Baptista Casals sobre pagament pensions i lluïció censal23 febrer 1754Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
part català
1757 Maria Calderó contra tutora de Pere-Joan Anglès1 setembre 1757Mas i Roger, Josepcastellà
llatí
1758 Cònjuges Fort i Pont contra Fèlix Pont12 juliol 1758Mas i Roger, Josepcastellà
1760 Convent de Montblanc venda i part establiment emfiteusi peça de terra a Fèlix Pont2 febrer 1760Bunyol, Ignasicastellà
1762 Àpoca dot Roig als cònjuges Fort i Pont26 gener 1762Boquer i Àries, Francesccastellà
1765 Capítols matrimonials Josep Llanes amb Cecília Pont19 abril 1765Sans, Francesccatalà
1765 Capítols matrimonials Francisco Piquer (Cornudella) amb Maria Pont (Prades)7 juny 1765Sans, Francesccatalà
1765 Testament de Maria Calderó vídua de Joan Pont22 setembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Capítols de Concòrdia cònjuges Fort i Pont amb Rafel Montserrat relacionada dot18 març 1766Alba i Molins, Salvadorcatalà
1768 Cònjuges Fort i Pont venda terra a Joan-Baptista Anglès17 març 1768Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Joan Fort i Maria Pont cònjuges venda peça de terra a Bonaventura Oliver24 març 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Cònjuges Fort i Pont poders a notari de Reus17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Macip25 juny 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Capítols matrimonials Juncosa Pissarro amb Pont3 maig 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Joan Roig Pont venda terra a Rafelagost 1771Meyà i Lloses, Francesccatalà
1771 Cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Andreu Roca26 agost 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Cònjuges Fort i Pont venda terra a carta de gràcia de redimir a Bonaventura Oliver i Magí Roig24 setembre 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Cònjuges Fort i Pont venda dret de redimir peça terra a veí de Cornudella8 gener 1772Sans, Francesccatalà
1772 cònjuges Casals Febrer fundació missa resada9 novembre 1772Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Cònjuges Llanes revenda tros a Francisco Piquer de Cornudella23 gener 1773Sans, Francesccatalà
1774 Cònjuges Fort i Pont venda tros de terra a Andreu Roca23 gener 1774Sans, Francesccatalà
1774 Cònjuges Fort Pont venda dret lluir i recuperar peça de terra a Ramon Farré1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Fort Pont venda peça de terra a Andreu Roca27 agost 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1781 Cònjuges Roig i Calderó venda terra a Bonaventura Oliver11 febrer 1781Marsal i Llenas, Joancatalà
1781 Cònjuges Fort i Pont venda terra a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades12 juliol 1781Alba i Molins, Salvadorcastellà
1783 Cònjuges Juncosa i Pont venda terra a Anton Espasa24 setembre 1783Alba i Molins, Salvadorcastellà
1786 Capítols matrimonials Benet Calbet (boter de Reus) i Josepa Fort Pont22 maig 1786Alonso de Valdés, Josepcatalà
1787 Cònjuges Fort i Pont venda terra a Pere Casals15 abril 1787Alba i Molins, Salvadorcastellà
1788 Capítols matrimonials Antònia Fort Pont amb Josep Fort23 novembre 1788Cortès i Sort, Antonicastellà
1789 Àpoca de la Reverent Comunitat de Preveres de Prades al reverent Joan Pinyó rector de Montblanc12 setembre 1789Alba i Molins, Salvadorcastellà
1792 Veí de Montblanc àpoca a Francesc Calderó Casals per lluïció censal4 desembre 1792Bunyol, Ignasicastellà
1794 Pau Calderó revenda terra a Anton Fort26 agost 1794Cortès i Sort, Antonicastellà
1795 Capítols matrimonials Francesc Fort Pont amb Maria Abella6 octubre 1795Cortès i Sort, Antonicastellà
1796 Renúncia de Joan-Antoni Fort a l’herència dels seus pares24 juliol 1796Cortès i Sort, Antonicastellà
1800 Francesc Roig venda terra a Isidre Cendrós12 abril 1800Alba i Molins, Salvadorcastellà
1802 Capítols matrimonials Anton Fort Pont amb Marianna Macip Lledó28 novembre 1802Garcia i Ferran, Josepcatalà
1803 cònjuges Besora Pont venda tros de terra a Isidre Cendrós8 març 1803Estivill i Revull, Francesccastellà