1684 Requeriment Anglès a Quaderch

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 d’abril 1684. REQUERIMENT. Ramon Anglès, pagès de Prades, acompanyat del notari, i constituït personalment davant la porta de la casa de Joan Quaderch, serrador de la mateixa vila, juntament amb tres matxos embastats, demana i requereix a Tecla, muller de dit Quaderch, per absència d’aquest, que li doni quatre dotzenes de posts que li té comprades i pagades, i que ha de portar a Urgell amb els animals que té preparats, i altrament protesta de fer-li pagar els jornals d’ell dit Anglès i dels matxos que per dit efecte té entretinguts, i la dita Tecla li respon que no sabia si el seu marit havia venut els posts que Ramon Anglès demanava, però en cas que fos així pot anar al corral de Magí Roig i prendre les posts que hi trobarà, contestant-li el dit Anglès que de cap manera volia altres posts que les que ell havia comprat, que ja eren seques, mentre que les que la muller de Joan Quaderch li oferia eren verdes. Són testimonis Pau Bonet i Josep Forcades major, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.