1683 Bonet venda terra a Gras

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 de gener 1683. VENDA TERRA. Pere Bonet, pagès de Prades, ven a Pere Gras, ferrer de la mateixa vila, tota aquella peça de terra de tinguda uns dos jornals, plantada d’avellaners i vinya, situada en aquest mateix terme i a la partida “del Chepa” [sic], que afronta a l’est amb Pere Girona, al sud amb els pubills del difunt Pere-Joan Vallverdú, a ponent amb Joan Juncosa, i al nord amb Joan Oliver, pel preu de 25 lliures. Són testimonis Pere Ferrer, pagès de Capafonts, i Jaume Arnau.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.