1763 Universitat de Prades àpoca a arrendatari drets de la Fira

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 29 d’agost 1763. ÀPOCA. Domènec Bonet, Isidre Abelló, Mateu Llobregat i Rafel Gras, regidors de Prades, així com Bonaventura Anglès, síndic procurador de dita vila, en nom de la seva Universitat, reconeixen a Pere-Joan Oliver major de dies, confiter de Reus, en tant que arrendatari dels drets de la Fira de Prades, el pagament de mil lliures barceloneses que són a compte d’aquelles 5.700 lliures que són el preu de dit arrendament (arrendament rebut per Josep Mas i Roger, notari de Cornudella, el 29 d’agost de 1760), del qual preu ja tenen per altra part rebudes 3.900 lliures, segons acrediten tres cartes de pagament de 1.500 (aquell mateix dia), 1.200 (el 29 d’agost de 1761) i altres 1.200 lliures (el 29 d’agost de 1762), totes elles en presència i testimoni de Miquel Macip, batlle de Prades; de forma que només resta pendent el pagament de 800 lliures. Són testimonis Josep Anglès, pagès, i Ramon Bertran, jove cirurgià de dita vila. Totes les esmentades autoritats de Prades signen personalment aquest document.

FONT. AHT : FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 149 revers/1763; castellà.