1695 Mateu Aixalà obligació relacionada amb peces de fusta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 18 de gener 1695. OBLIGACIÓ. Mateu Aixalà, pagès de Prades, promet a Josep Cruset, fuster, i Francisco Savall, pagès, de la vila de Reus, que al llarg del proper mes de juny els entregarà, dins la vila de Reus, a càrrec d’ell, deu canes de fusta per a botes de congrenys de llargària deu pams i quart a tot caire, la qual fusta ha de ser deu canes de quart i cinc canes de fonadura, a raó tota de tres lliures i vuit sous per cana, la qual importa un total de 51 lliures, de els quals li donaren de bestreta i confessa haver rebut 33 lliures, i les restants 18 lliures li donaran en haver entregat tota la dita fusta. I els dits Cruset i Savall les hi li prometen lliurar en haver rebuda aquesta.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 72; Garau, Joan : Manual 1695, full 73 revers; llatí i català.