1681 Lleberia presa de possessió terra

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 25 d’abril 1681. PRESA DE POSSESSIÓ. Cristòfol Lleberia, fadrí, pagès de Prades, fill i hereu del difunt Cristòfol Lleberia, del mateix lloc i ofici, en virtut d’un acte de renunciació d’una peça de terra de tinguda aproximada d’uns tres jornals, part terra erma i part conreu, amb alguns avellaners i altres arbres plantats, situada en dit terme, partida de l’Abellera, fet per Roc Girona, pagès de Capafonts, el dia 23 del mateix mes, trobant-se dins dita heretat escampa terra i trenca brots de malesa en senyal de possessió de la mateixa. La dita peça de terra afronta a l’est amb terres de la vila de Prades, hereus de Francesc Casals, Joan Febrer, Gabriel Martorell de Capafonts, i hereus de Pere Voltó de dit lloc; al sud amb Jaume Lleberia i Pere Anglès; a ponent amb Pere Ribes i terres de dita vila; i al nord amb Jaume Dos i terres de dita vila. Són testimonis Pere Monter menor i Blai Olivé, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683, sense numeració; català.