Cabrer

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1675 Arrendament de la segona taverna a Ramon Anglès25 setembre 1675català
1676 serrador de Reus venda bosc a Joan Beulaigua serrador de Prades6 febrer 1676Garau, Joanllatí
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mula7 març 1679Garau, Joanllatí
1679 Pau Cabrer obligació a pagès de Reus per compra mula de pèl ros27 juliol 1679Garau, Joanllatí
1681 Declaració sobre transport de neu a Reus28 maig 1681Domènech, Perecatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament revenderia a Mateu Noguer28 febrer 1684Domènech, Perecatalà
1700 Apoderament diversos Prades a Pau Pujol29 novembre 1700Dos, Jaumellatí
1734 Veïns de la Pobla de Cérvoles venda censal9 gener 1734Alba i de Foraster, Jeronillatí
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1767 Josep Aixalà venda casa al carrer d’en Coll a Josep Cabrer29 desembre 1767Sans, Francesccastellà
1769 Àpoca de Josep Aixalà a Josep Cabrer per deute de venda casa21 maig 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Encàrrec censal per cònjuges Casals i Bosch18 febrer 1770Sans, Francesccatalà
1773 Miquel Macip marmessor venda casa i terra al reverent Pau Casals29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Josep Cabrer19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1777 Cònjuges Vidal i Rossell presa de possessió diversos béns immobles8 maig 1777Marsal i Llenas, Joancatalà
1781 Joan Boquer venda terra a Josep Aixalà29 agost 1781Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1783 Capítols matrimonials Isidre Canals (Reus) amb Anna Maria Vallverdú Cabrer23 gener 1783Alonso de Valdés, Josepcatalà
1784 Venda corral Agustí a Caubet2 març 1784Mas i Duran, Gabriel
1790 Josep Lleberia venda terra a Anton Roig18 maig 1790Alba i Molins, Salvadorcastellà