1762 Pere-Josep Aixalà venda terra a Bonaventura Pagès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1762. VENDA TERRA. Pere-Josep Aixalà, pagès de Prades, per pagar al reverent Jacint Roig, prevere i rector de la parroquial església de dita vila, la quantitat de 31 lliures i 10 sous pels funerals i demés sufragis per les ànimes dels difunts Onofre Besora i Florentina Besora, respectivament sogre i muller seus, i també per pagar a Mateu Llobregat, també pagès de la mateixa vila, 13 lliures i 10 sous a compliment o en part del dot que dit el seu sogre prometé donar i pagar a Magdalena “Llobregat y“ Besora, ven a Bonaventura Pagès, pagès de Prades, part d’aquella peça de terra campa, d’aproximadament tres quarts de jornal, situada en aquest terme i partida dita la Font d’en Buch, la qual limita a l’est amb Jaume Aixalà, al sud amb dit comprador, a l’oest part amb Francesc Gual i part amb Francesc Clivillé, i al nord amb la restant peça de terra, pel preu de 45 lliures moneda catalana, totes les quals acorda que el comprador es retingui a canvi d’encarregar-se dels esmentats dèbits amb dits reverent Jacint Roig i Mateu Llobregat.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, capsa 3374 : Castelló i Guasch, Josep : Manual 1762-1763, full 103; castellà.