1761 Requeriment dels regidors de Prades a mestres de casa sobre els arranjaments dels molins fariners del Comú de la vila

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de setembre 1761. DECLARACIÓ. Joan Larrosa, porter o nunci jurat de la Cort del Batlle de Prades, fa relació de com el dia deu dels corrents, i a instància dels regidors actuals d’aquesta vila, presentà, íntimà i notificà a Andreu Morgadas, Francisco Bertran i Pablo Altarriba, mestres de casa, tots de l’Espluga de Francolí, com amb acte rebut en poder del Dr. Josep Mas, notari de Cornudella, en data 27 d’agost de 1760, fou convingut i acordat entre aquests, per una part, i Josep Anglès, Domènec Bonet, Magí Roig y Pere Andreu Vilar, com a regidors en dit any de Prades, de part altra, que atenent al considerable deteriorament que patien els molins fariners propis del Comú de Prades, situats al terme de Vilanova de Prades, prometien i s’obligaven pel preu de 160 lliures a reedificar-los i arranjar-los, segons diverses consideracions en aquest document recollides, però tanmateix es fa observar que l’obra feta per aquells és considerada “falsa y feta sens las degudas reglas del art”, de la qual cosa n’ha resultat perjudici per al Comú de la vila, per la qual cosa se’ls fa arribar la queixa dels seus regidors, i es commina aquells mestres de casa a esmenar la situació a través del requeriment que els ha fet arribar l’esmentat porter de la vila de Prades. Són testimonis Pau Jaucet, pagès i Jaume Besora, fuster, ambdós de Prades. Signatura personal de Jaume Besora.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 186 revers; castellà i català (fragments).