Fort

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1657 Carta de Llorenç Fort rector de Prades a Rafel de Pedrolo30 setembre 1657català
1700 Concòrdia mossèn Francesc Gras amb diversos Prades i Capafonts9 setembre 1700Dos, Jaumecatalà
1723 Cònjuges Anglès venda terres a Pere-Joan Besora24 novembre 1723Martí, Feliciàllatí
català
1758 Cònjuges Fort i Pont contra Fèlix Pont12 juliol 1758Mas i Roger, Josepcastellà
1762 Àpoca dot Roig als cònjuges Fort i Pont26 gener 1762Boquer i Àries, Francesccastellà
1765 Capítols matrimonials Josep Llanes amb Cecília Pont19 abril 1765Sans, Francesccatalà
1765 Capítols matrimonials Francisco Piquer (Cornudella) amb Maria Pont (Prades)7 juny 1765Sans, Francesccatalà
1765 Obligació de Joan-Baptista Casals d’encarregar-se d’un censal relacionat compra terra26 juny 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1765 Joan Anglès venda terra a Josep Fort27 agost 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Capítols de Concòrdia cònjuges Fort i Pont amb Rafel Montserrat relacionada dot18 març 1766Alba i Molins, Salvadorcatalà
1766 Bàrbara vídua de Joan Montserrat àpoca rel dot a Guillem Montserrat fillastre18 març 1766Alba i Molins, Salvadorcastellà
1766 Cònjuges Domènec Rubió cessió per deute a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Joan Domènech venda tros de corral a Miquel Oliver30 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1767 Capítols matrimonials Mateu Fort amb Serafina Oller Bonet29 març 1767Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Pere-Joan Besora venda peça de terra al reverent Jacint Roig9 setembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Calderó venda censal a Joan Febrer prevere6 febrer 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Cònjuges Fort i Pont venda terra a Joan-Baptista Anglès17 març 1768Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Joan Fort i Maria Pont cònjuges venda peça de terra a Bonaventura Oliver24 març 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Cònjuges Fort i Pont poders a notari de Reus17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Capítols matrimonials Llorenç Febrer Vilà amb Florentina Calderó Casals17 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcatalà
1768 cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Macip25 juny 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Roca venda peça terra a Roca22 març 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Cònjuges Llanes revenda terra a Pere-Joan Borràs29 agost 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Capítols matrimonials Josep Fort Gota (de Prades) amb Maria-Antònia Domènech (d’Ulldemolins)18 març 1770Alba i Molins, Salvadorcatalà
1770 Concòrdia Besora amb marmessors difunt Pere-Josep Aixalà26 maig 1770Alba i Molins, Salvadorcatalà
1770 Àpoca de Florentina Fort a Besora relacionada llegat del difunt Pere-Josep Aixalà26 maig 1770Alba i Molins, Salvadorcastellà
1770 Capítols matrimonials Gertrudis Calderó Mateu (Prades) i Josep Fort (Capafonts)8 novembre 1770Batellas, Marccatalà
1771 Cònjuges Fort i Pont venda peça de terra a Andreu Roca26 agost 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Cònjuges Fort i Pont venda terra a carta de gràcia de redimir a Bonaventura Oliver i Magí Roig24 setembre 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Cònjuges Fort i Pont venda dret de redimir peça terra a veí de Cornudella8 gener 1772Sans, Francesccatalà
1772 Pau Bonet venda peça de terra a carta de gràcia a Domènec Bonet31 gener 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Venda peça de terra de Capafonts a Josep Fort pagès de Prades15 maig 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Joan Oliver àpoca dot a Rafel Montserrat27 agost 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Fort i Pont venda tros de terra a Andreu Roca23 gener 1774Sans, Francesccatalà
1774 Cònjuges Fort Pont venda dret lluir i recuperar peça de terra a Ramon Farré1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Preveres Prades àpoca a Joan Casals per lluïció censal1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Casals Roig venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades1 febrer 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Cònjuges Fort Pont venda peça de terra a Andreu Roca27 agost 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Josep Fort venda terra a pagès de Capafonts28 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1774 Josep Roig venda peça de terra a Josep Fort9 octubre 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1774 Joan Anglès venda peça de terra a Josep Fort9 octubre 1774Alba i Molins, Salvadorcastellà
1775 Autoritats de Prades obligació pagament violari creat 16605 maig 1775Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1775 Jaume Oliver donació terra relacionada dot filla27 agost 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1776 Francesc Noguer àpoca per lluïció censal a Francesc Oliver i Francesc Gallart1 abril 1776Alba i Molins, Salvadorcastellà
1777 Capítols matrimonials Josep Soldevila amb Maria Òdena Conesa23 juliol 1777Alba i Molins, Salvadorcatalà
1777 Anglès pare i fill venda terra a Josep Fort29 agost 1777Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1778 Cònjuges Oliver Febrer àpoca dot a Josep Febrer i mare23 setembre 1778Alba i Molins, Salvadorcastellà
1778 Cònjuges Ferrer Oliver àpoca dot a Pau Oliver23 setembre 1778Alba i Molins, Salvadorcastellà
1779 Capítols matrimonials Baptista Jaucet Caselles amb Maria Roig Gras20 febrer 1779Alba i Molins, Salvadorcatalà
1779 Capítols matrimonials Josep Roig Vilalta amb Florentina Conesa Arbós27 agost 1779Alba i Molins, Salvadorcatalà
... més resultats