1685 Declaració de Josep Calderó i Elisabet muller de Sebastià Fons

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 6 de febrer 1685. DECLARACIÓ. Josep Calderó major de dies, pagès de Prades, i Elisabet “Fons”, muller en segones núpcies de Sebastià Fons, ermità de l’ermita de l’Abellera, emperò en primeres muller del difunt Gabriel Torner, també pagès d’aquesta vila, presten declaració mitjançant jurament, en presència de Pere-Pau Noguer, pagès de la vila. Josep Calderó explica que uns quinze o setze anys abans el nunci de Montblanc, portant una lletra de reclam, li digué que li fes el favor de llegir-la i dir-li contra qui anava adreçada, resultant que anava dirigida contra Gabriel Torner, pagès de Prades. Elisabet “Fons”, per la seva banda, declara que la heretat i béns que foren del seu difunt marit, Gabriel Torner, estan afectades per diversos censals: un de deu lliures i pensió dos sous que presta a la Confraria del Roser de la present vila de Prades; tretze sous de pensió entre dos censals en favor de la Comunitat de Preveres de Prades; també altre censal de preu set lliures i altres tants sous de pensió que presta a Jaume Vilalta del lloc de Farena, i altre censal de preu setanta lliures i pensió tres lliures i deu sous que presta a l’hospital o altre més cert creditor. Són testimonis Bernat Conesa, pagès, i Rafel Espasa, manescal, els dos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; llatí.