1685 Obligació pagament a Onofre Aixalà i Caterina Alsamora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 4 de juny 1685. CONSIGNA. Onofre Exalà i la seva muller Catarina, per pagar i satisfer al Dr. Josep Claver, domiciliat a Barcelona, 24 lliures que li estan devent, comminen els hereus del difunt Pere Foraster (pagès de les Borges del Camp) a que les 24 lliures que aquest els deu les paguin al dit Claver amb qui ells tenen l’esmentat deute d’igual quantitat. El deute de dits hereus és per les causes contingudes en un albarà de mà i lletra de Josep Miró, pagès de les Borges del Camp als 18 de maig de 1682. Són testimonis Rafel Espasa, manescal, i Francesc Macip, pagès, veïns de Prades. Doble versió en llatí (completa) i en català (resum de l’anterior).

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català]. 

ANOTACIÓ: El document no ho indica, però sabem que la muller d’Onofre Aixalà en aquell temps tenia per nom de soltera Caterina Alsamora, i era natural de la Mussara o potser de Vilaplana. El Pere Foraster esmentat en aquest document era el segon marit de la dita Caterina, mentre que el primer era un Ramon Miret de Vilaplana.