1762 Requeriment a Pau Jaucet per l’arrendatari dels drets i quístia sobre els fruits i particulars del comtat de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 28 d’agost 1762. REQUERIMENT. Requeriment notarial de Salvador March, domiciliat a Reus, arrendatari dels drets i quístia que el duc de Medinaceli i Cardona, com a comte de Prades, rep sobre tots els fruits i particulars del comtat; constituït personalment davant Pau Solà, pagès de l’Aleixar i receptor o recaptador de les rendes de dit comtat, trobats a casa de Pau Jaucet (“Jauset”), pagès de Prades, a qui dit March requerí per a que, en tant que reconegut arrendatari, li pagués la quantitat de 606 lliures, 8 sous i 11 diners moneda barcelonesa ja vençuda i que li estava devent des del darrer dia de Nadal, juntament amb les costes fetes i interessos vençuts o que venceran, advertint-lo que en cas de no ser pagat de forma immediata farà acta d’execució contra els béns de cada vila i particulars, així com també contra el Comú del comtat de Prades. Dit Pau Solà admet el deute, però manifesta que no pot pagar-lo atès que els Comuns i viles de dit comtat no li paguen. Són testimonis Pau Jauset, pagès de Prades, i Pau Benavent, pagès de Tírbia, del corregiment de Talarn.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1761-1762, full 117/1762; castellà.