1761 relacionat contenciós contra Sebastià Criviller

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aleixar, 27 i 28 de març 1761. DECLARACIÓ. Compareixença de Jaume Sala, porter jurat de la Cort del Batlle de Prades, davant el notari i testimonis, qui feu relació de com el dia 26 de març del corrent any i a instància de Sebastià Criviller, pagès de Prades, presentà i notificà a Pere Oliver, Regidor de Prades, i a Anton Espasa, pagès de dita vila, una escriptura de requisició i apel•lació en què es denuncia que dit Oliver, a instància de dit Espasa, donà a l’esmentat porter ordre d’executar els béns de dit Criviller sense respecte a les degudes garanties jurídiques, per la qual cosa dit porter anà a casa de Sebastià Criviller i decomissà diversos guarniments d’animals, i que aquest atribueix a certs suposats drets que dit Espasa li reclama. Dita requisició explica també com, convocats pel batlle, dits Criviller i Espasa arribaren a un acord, per la qual cosa l’execució de béns de dit Criviller no tindria fonament, per la qual dit Criviller demana li siguin retornades les seves pertinences. En el mateix document l’esmentat porter també relaciona la resposta donada per Pere Oliver i Anton Espasa, que legitimen l’execució de béns duta a terme en tant en quant que la pena imposada a Sebastià Criviller és d’una quantitat inferior a deu lliures i en tals casos els defectes de dret al•legats per aquest no s’escauen.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 527 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1759-1760, full 71/1761; castellà.