1684 Àpoca de Jaume Vallverdú al batlle de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 de setembre 1684. ÀPOCA. Jaume Vallverdú, pagès de Prades, hereu del seu difunt pare Pere-Joan Vallverdú, en dit nom confessa haver rebut de Pere-Pau Noguer, batlle d’aquesta vila, tots els mobles continguts en l’inventari dels béns del dit difunt, i tal i com a aquest li han estat lliurats per l’anterior batlle Joan Juncosa, i a aquest pels curadors dels pubills fills del difunt Joan [Pujol]. Són testimonis Ramon Selva, pagès, i Andreu Macip, sabater d’Alcover.

FONT. AHT : FN de Prades : Domènech, Pere : Manual 1684-1686; català.

ANOTACIÓ: És possible que els referits curadors ho siguin del difunt Pere-Joan Vallverdú i no pas d’aquest Joan Pujol; així ho qüestionem a la vista de l’àpoca que precedeix aquesta, en què es refereix als curadors d’aquell.