Sobirosa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1681 Àpoca del prevere Claries a Juncosa per deutes censal23 juny 1681Domènech, Perellatí
1684 Compromís relacionat amb pres ferit25 abril 1684Domènech, Perellatí
1685 Arrendament terçó del pa a Joan Ferris22 gener 1685Domènech, Perecatalà
1685 Perdó dels cònjuges Pagès a Joan Pradell18 agost 1685Domènech, Perecatalà
1700 Debitori pagesos Prades a jurats11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1701 Arrendament del forn de cendra per la universitat de Prades17 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 Vídua de Domènech venda terra al reverent Gras4 març 1701Dos, Jaumellatí
1738 Conveni Poblet i preufeters de Prades sobre la sega de l’heretat del monestir2 juny 1738Alba i de Foraster, Jeronicatalà
1744 Àpoca metge i carceller presons de Prades al tresorer del comtat27 agost 1744Barreter, Francesccastellà
1765 Inventari béns del difunt Agustí Torruella baster19 abril 1765Sans, Francesccatalà
1765 cònjuges de Prades Josa i Sobirosa venda bocí de terra a pagès d’Albarca3 desembre 1765Sans, Francesccatalà
1766 Francesc Pagès muller i nebot venda terra a Miquel Macip26 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Pere Martorell venda terra a Joan Estivill26 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Joan Domènech cessió terra per deute a botiguer de Reus27 setembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Cònjuges Josa Sobirosa venda dret redimir terra a Josep Aixalà24 maig 1770Meyà i Lloses, Francesc
1773 Capítols matrimonials Joan Sobirosa Martorell amb Mariàngela Abelló Pibernat26 maig 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Magdalena Bosch vídua poders als fills Joan-Baptista i Felip Casals Bosch26 maig 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà