1698 Josep Noguer consigna quantitat de diners al seu procurador

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

El Pinetell (Montblanc), 7 de juny 1698. CONSIGNA. Josep Nogués, pagès de Prades, de present habitant al Pinatell (sic), consigna a Josep Bellvei, adroguer de la vila de Reus, present, 31 lliures 8 sous moneda barcelonesa que li deuen els nobles Francisco i Anton de Pedrolo (segons acta en poder de Josep Cabeça, en data 20 de juny de –sembla- 1695), als quals notifica tal avinentesa. També consta, en anotació adjunta, la procura feta per Josep Nogués a dit Bellvei per a exercir en el seu nom diverses gestions econòmiques.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, reg. 3303.4: Castelló, Francesc : Esborrany 1698, full 41; català.