1737 Declaració del marmessor dels pupils i béns del difunt Isidre Abelló

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, dimarts 27 d’agost 1737. DECLARACIÓ. Davant Sebastià Pàmies, batlle de Prades, i del notari, a instància de Rafel Boquer, pagès de Prades al present habitant a Ulldemolins, compareix Mateu Abelló, pagès i veí d’Albarca, en qualitat de tutor i curador dels fills i béns del difunt Isidre Abelló, pagès de Prades, al qual se li pregunta quina quantitat s’ha tret en la present fira de Prades del corral i pessebre propis, situats fora murs, de dits pupils Abelló. Dit Mateu Abelló declara que per dits corral i pessebre, amb motiu de la fira, s’han cobrat disset lliures barceloneses, en el ben entès que a dita quantitat se li haurien de restar les despeses de palla, assistència d’un home, i arranjament de les instal•lacions. Són testimonis Pau Cendrós i Isidre Martorell, pagesos de Prades, i Isidre Anglès, pagès d’Ulldemolins. Sebastià Pàmies signa de pròpia mà, i també en nom de dit Abelló, que diu no saber escriure.

FONT. ACCB: FN de Montblanc, sign. 3247 : Cabeça i Blet, Josep : Manual 1737, full 282 revers; castellà.