1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 22 d’agost 1682. ARRENDAMENT PÚBLIC. Josep Roig, Gabriel Oliver i Bernat Conesa, aquell any jurats de Prades, arrenden a Onofre Exalà, pagès de la mateixa vila, el refresc d’una taverna de la Fira, del 23 al 28 d’aquell mes i any, pel preu de 85 lliures. Entre les condicions de dit arrendament s’assenyala que la dita taverna ha d’estar proveïda de vi blanc, vi claret, garnatxa i aiguardent, tot fresc, així com els preus de venda de cada producte, i també es regula el preu de la neu que la vila li ha de proporcionar. Com a fiances Onofre Exalà posa a Joan Quaderch, Joan Jassant, Joan Besora, Pau Cabrer i Joseph Forcadas, que responen amb els seus béns, mentre que dit Onofre Exalà respon amb els seus béns i persona. El pagament de l’arrendament s’ha de fer el dia 28. Són testimonis Joan Pujol, pagès de Prades, i Pere Rebull, pagès de la Febró.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; català.