1757 Cònjuges de Vilaplana venda terra del terme de Prades a Jaume Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilaplana, 16 de novembre 1757. VENDA TERRA. Els cònjuges de Vilaplana Jaume Ravescall i Gertrudis Grasses, pagesos, venen a Jaume Aixalà, pagès de Prades, una peça de terra femada, d’uns sis jornals d’extensió, situada en el terme de Prades i partida del Rossinyol (la qual limita a l’est amb el camí de Vilanova de Prades, al sud amb terres de Joan Bonet, a l’oest amb terres de Josep Anglès, i al nord limita amb terres del propi comprador), pel preu de 120 lliures barceloneses, que confessen haver rebut en diners al comptat.

FONT. AHT: Fons Notarial de Reus, capsa 525 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1757-1758, full 189; castellà.