1681 Renúncia terra en favor de Lleberia

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 23 d’abril 1681. RENÚNCIA. Renúncia de Roc Girona, pagès de Capafonts, com a hereu del difunt Bertomeu Girona, del mateix lloc i ofici, a una peça de terra, part erma i part conreu, situada en el terme de Prades, partida de l’Abellera, la qual era del difunt Cristòfol Lleberia, pagès de Prades, venuda per 80 lliures que el comprador es retingué a canvi d’encarregar-se d’un censal del mateix preu i pensió 4 lliures, càrrec que Roc Girona considera poc profitós i per la qual raó renuncia a dita heretat en favor del pubill del difunt Cristòfol Lleberia o dels seus curadors. Són testimonis Joan Febrer, pagès, i Sebastià Pàmies, ferrer, ambdós de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; català.