1702 Debitori d’Onofre Aixalà major al seu fill Mateu

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 16 de desembre 1702. DEBITORI. Onofre Eixalà major reconeix deure al seu fill Mateu Eixalà 400 lliures barceloneses que són i procedeixen de diverses quantitats de diners degudes a diversos serveis prestats per aquest, singularment quan dit Onofre restava captiu i detingut en la presó comuna de la dita vila de Prades en vigència d’una determinada escriptura deguda per dit Onofre en favor de l’anunciada Universitat pels comptes de l’arrendament de la taverna i de l’aiguardent de l’any anterior, quantitat que dit Mateu Eixalà ha pagat a l’esmentada universitat, juntament amb el pagament del vigent escrit testimoniat i restants altres deutes del dit Onofre Eixalà, pagats en nom d’aquest per dit Mateu Eixalà, i que es compromet a pagar en la propera festivitat de Pasqua de Resurrecció.

Són testimonis Josep Calderó menor de dies i Pere-Joan Morató, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702; llatí.