1744 Declaració de Ramon Jaucet et alii testimonis pagament a veí de Barberà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reial Monestir de Poblet, 15 de setembre 1744. DECLARACIÓ. Declaracions davant notari de Francesc Gual, d’Albarca, i Ramon Jaucet, pagès de Prades, fetes a instància de Maria Therés, vídua de Josep Porta, pagès de Barberà, en què aquells manifestaren que el difunt Josep Porta els havia demanat que fossin testimonis de com ell havia rebut de la seva muller Maria 50 lliures i 13’5 quarteres de blat a compte del dot promès a la seva muller en llurs Capítols matrimonials. Consta que Francesc Gual tenia uns 44 anys, i Ramon Jaucet uns 38.

FONT. ACCB: FN de Montblanc : Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1744, signat. 3256.1, full 173 revers; castellà.