1739 Àpoca de Gabriel Calderó major de dies als marmessors d'Isidre Figueres cunyat seu

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Mas d’en Lluch (Albarca), 25 de maig 1739. ÀPOCA. Àpoca de Gabriel Calderó major de dies , pagès de la vila de Prades, a Isidre Bonet i Joan Amigó, pagesos d’Albarca i Ulldemolins respectivament, en tant que marmessors del difunt Isidre Figueres, pagès d’Albarca, en nom del qual li han pagat 94 lliures en complement de la restitució del dot i robes que dit difunt li devia a causa que Maria, germana de Gabriel Calderó i muller del difunt Figueres li havia comprat per aquest preu una peça de terra.

FONT. ACCB: FN de Montblanc; Alba i de Foraster, Jeroni : Manual 1738-1739, 1739/full 65; llatí.