1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 21 de maig 1764. REQUISICIÓ. Acta notarial de l’Escriptura de Requisició presentada el dia 19 a Miquel Macip, batlle de Prades, a instància de Joan-Baptista Casals, pagès de la mateixa vila, i auto de resposta formalitzat el dia 21 per aquell, relatiu a l’execució d’una sentència proferida pel batlle de la vila de l’Aleixar en què condemna junts i a soles el síndic procurador i regidors de Prades, junt als particulars d’aquesta Domingo Bonet, Isidre Abelló, Bonaventura Anglès, Josep Anglès, Joan Roig, Magí Roig, Rafel Montserrat, Mateu Roca, Mateu Casals, Joan Bonet, Mateu Llobregat i Rafel Gras al pagament de 430 lliures, 5 sous i 1 diner a l’esmentat Joan-Baptista Casals. El batlle de Prades es nega a donar curs i notificació a l’acta d’execució al•legant una ordre superior del Intendent General del Principat de Catalunya en què inhibeix d’aquesta causa tribunals inferiors.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 528 : Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1763-1764, full 68/1764; castellà.