Abelló

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

El cognom Abelló ja el trobem a Prades al Fogatge de 1497. No sabem si hi tenia relació, però en aquell temps també era present a la veïna Albarca (de fet en el següent fogatge de 1515 a Prades hi trobàvem un sol cap de casa, mentre que a Albarca n'hi havia diversos).

El primer document que aquí incorporem directament relacionat amb els Abelló de Prades és de 1684: es tracta de la venda d'una peça de terra per Pere-Joan i Rafael Abelló, pare i fill. En el primer terç del XVIII sovintegen les referències a un Marià ("Mariano") Abelló, que de fet és qui figura com a cap de casa a l'Estimació cadastral de 1715. A partir de 1737 trobem la referència a un Isidre Abelló difunt i s'encetarà una sèrie en què apareixerà el fill d'aquest, també de nom Isidre (tots dos amb el nom, però, en castellà), que permetrà observar una creixent influència social del personatge, que exercirà de regidor, síndic procurador i finalment (1779-1780) alcalde de la vila. Amb ells dos, Isidre Abelló pare i fill, hi podem encetar amb seguretat una llarga reconstrucció del llinatge, amb alguna peça del mateix, però (la que podríem anomenar dels Pau Abelló), encara per acabar d'encaixar.

Abelló. Inici de la reconstrucció seriada


Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1681 Venda pati cònjuges Roig Calderó a Montaner13 juny 1681Domènech, Perellatí
català
1684 Abelló venda terra a Moragues31 març 1684Domènech, Perellatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1737 Marià Abelló retrovenda tros a Francesc Gual24 abril 1737Cabeça i Blet, Josepllatí
1737 Declaració regidors Prades sobre tributació del difunt Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1737 Àpoca del reverent Pau Llima a vídua per funerals d’Isidre Abelló26 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1737 Declaració del marmessor dels pupils i béns del difunt Isidre Abelló27 agost 1737Cabeça i Blet, Josepcastellà
1743 Francesc Blanxart venda peça de terra als cònjuges Cerdà Casals25 maig 1743Barreter, Francescllatí
1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei12 abril 1762Català i Roig, Maciàcatalà
1762 Procuradors de la Confraria del Santíssim Sagrament (de Prades) venen pati a Francesc Pibernat18 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1763 Poders Universitat de Prades a escrivent de Reus7 març 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1763 Universitat de Prades àpoca a arrendatari drets de la Fira29 agost 1763Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Requisició de Joan-Baptista Casals al batlle de Prades21 maig 1764Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1764 Debitori de Vilà i Abelló veïns de Prades per compra mules31 agost 1764Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Ramon Jaucet venda tros de terra a Ermengol Cendrós27 agost 1765Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Àpoca del procurador de Joan-Baptista Casals a Bonaventura Anglès relacionat condemna d’aquest i altres27 setembre 1765Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Debitori Andreu Vilà i Isidre Abelló a pagès de Poboleda18 març 1766Sans, Francesccatalà
1766 Pere Martorell venda terra a germans Casals25 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Josa i mare venda terra a Miquel Oliver25 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Francesc Pagès muller i nebot venda terra a Miquel Macip26 abril 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Pau Alsamora venda terra a Anton Espasa26 agost 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
català (fragments)
1766 Pere Ferris venda terra a Isidre Abelló27 setembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1766 Concòrdia entre vídua i filla del difunt Josep Noguer25 novembre 1766Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
1767 Poders dels regidors de Prades a veïns de la vila22 abril 1767Castelló i Guasch, Josepcastellà
1767 Compromís comerciants relatiu al pagament dels drets de la fira de Prades28 agost 1767Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1768 Presa de possessió i reconeixement del nou comte per les autoritats en nom del Comú i Particulars de Prades25 gener 1768Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Pàmies a Pàmies pagament dot amb terres27 agost 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
1770 Permuta terres entre Miquel Macip i Francesc Queralt28 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies al regidor segon de Prades30 gener 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies15 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Jeroni i Paula Juncosa venda terra a Isidre Abelló30 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Apel•lació de Pere-Josep Pàmies per fitació considerada irregular22 juliol 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 cònjuges Domènech i Rubió venda peça de terra a pagès de Cornudella17 abril 1772Sans, Francesccatalà
1772 Jeroni Juncosa i familiars venda peça de terra a Anton Cabanyes14 maig 1772Alba i Molins, Salvadorcastellà
1772 Ramon Rafel venda dret de redimir peça de terra a Isidre Abelló5 juny 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Magí Roig apel•lació sentència davant la Cort del Batlle5 juny 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1772 Llorenç Febrer venda terra a Anton Gota29 agost 1772Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1773 Capítols matrimonials Joan Abelló Vallverdú amb Maria Casals Bosch12 abril 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Cònjuges Queralt i Estivill venda peça de terra a carta de gràcia a Josep Abelló12 abril 1773Alba i Molins, Salvadorcastellà
1773 Capítols matrimonials Joan Sobirosa Martorell amb Mariàngela Abelló Pibernat26 maig 1773Alba i Molins, Salvadorcatalà
1773 Miquel Macip marmessor venda casa i terra al reverent Pau Casals29 agost 1773Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
Capítols matrimonials Isabel Oliver Roig amb Mateu Abelló8 maig 1774Meyà i Lloses, Francesc
1774 Juncosa pare i filla venda tros a Josep Abelló12 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1774 Apel•lació pagesos de Prades a la Cort del Batlle de Prades29 agost 1774Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Autoritats de Prades arrendament dels molins fariners que el Comú té a Vilanova29 gener 1775Marsal, Joancastellà
català
1775 Certificació arrendament pous de gel i neu a Josep Abelló15 març 1775Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1775 Cohereus de Florentina Besora venda terra a Anton Espasa menor19 març 1775Cortès Baronat, Ramoncastellà
1775 Autoritats de Prades obligació pagament censal de preu 42 lliures creat l’any 17015 maig 1775Hortet i Oliver, Joan Paucatalà
... més resultats