1682 Debitori d’Onofre Aixalà al noble Francesc de Pedrolo

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 27 d’agost 1682. DEBITORI. Onofre Exalà, pagès de Prades, reconeix deure a Francesc de Pedrolo i Desclergue, domiciliat a la vila de Montblanc, absent emperò per aquest notari representat, set lliures, vuit sous i vuit diners, moneda barcelonesa, que corresponen a aquelles que li deu per unes causes contingudes en unes lletres executorials contra l’atorgant emanades de la cort del batlle de Montblanc i adreçades al batlle de la vila de Prades. Dit Onofre Exalà li promet pagar-li el deute en dos iguals pagaments: el primer el “die Carnis privii” (possiblement referit al Dimecres de Cendra o primer dia de la Quaresma), i el segon de dit dia a un any. A tal efecte, l’atorgant signa escriptura de terç.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; català.