1683 Apoderament per Capdevila al seu marit Jordi Pagès

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 11 desembre 1683. APODERAMENT. Magdalena Capdevila, muller de Jordi Pagès, serrador habitant de Prades, filla del difunt Jaume Capdevila, cisteller de l’esmenada vila, i de llur muller Florentina, de llicència i voluntat del seu esmentat marit, constitueix i ordena aquest com al seu procurador per a que per ella i en el seu nom demani, exigeixi, rebi i recuperi al reverent administrador de la causa pia per a donzelles pobres instituïda i fundada pel difunt reverent Mateu Segarra, prevere i beneficiat de l’església parroquial de Tarragona, aquelles vint lliures moneda barcelonesa a ella consignades l’any 1673 pel reverent rector i jurats de Prades, com consta en el llibre de dita causa pia guardat a l’Escrivania Pública i Comuna de Prades. Són testimonis Jeroni Juncosa i Josep Romeu, pagesos de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades, capsa 1 : Domènech, Pere : Manual 1681-1683; llatí.