1755 veí de Cornudella debitori a Joan Febrer prevere de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 26 d’agost 1755. DEBITORI. Jaume Miró, pagès de Cornudella, reconeix deure al reverent Joan Febrer, prevere i beneficiat de Prades, la quantitat de 60 lliures barceloneses, consemblants a les que el difunt Jaume Miró, notari públic i avi seu , deu a Bernat Gallart, pagès de Vilanova de Prades, succeint a Pau Miró, pagès de Vilanova de Prades, al qual dit Jaume Miró notari li tenia signat auto de debitori i obligació en poder de la Comuna Escrivania de Vilanova als 13 de desembre de 1679; i dit Gallart les té consignades a dit reverent Joan Febrer per consemblants li està devent de diners prestats graciosament.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 524 :  Hortet i Oliver, Joan Pau : Manual 1754-1756, full 86; castellà.