Conesa

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1652 Regidors i particulars de Prades venda censal19 setembre 1652Cabeça, Josepcatalà
1653 Forcades venda censal a carta de gràcia a la Confraria de sant Antoni del convent de Montblanc2 febrer 1653Cabeça, Josepcatalà
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades26 juliol 1676Domènechcatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Declaració sobre l’heretat i béns de Josep Roig11 desembre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Argany obligació de proveir de neu la vila de Reus18 abril 1683Domènech, Perecatalà
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1683 Assignació deute a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
llatí
1683 Àpoca a Torner pels administradors de l’Hospital de Prades22 juny 1683Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament taverna del vi a Josep Forcades2 febrer 1684Domènech, Perellatí
català
1684 Testimonis sobre collita tros de Josep Noguer20 novembre 1684Domènech, Perellatí
català
1685 Declaració de Josep Calderó i Elisabet muller de Sebastià Fons6 febrer 1685Domènech, Perellatí
1685 Àpoca dot dels cònjuges Conesa Espasa a Jaucet8 juny 1685Domènech, Perecatalà
1685 Àgata Vilalta poders al marit Josep Anglès15 juliol 1685Domènech, Perellatí
PRADESMEMORIAL: 1692 Arrendament d’un terçó del pa del forn a Montserrat16 febrer 1692Domènech, Perellatí
1700 Jasan venda terra a germà3 febrer 1700Dos, Jaumellatí
català
1700 Joan-Baptista Anglès venda censal a veí de Reus26 juliol 1700Gay, Perellatí
1710 Presa possessió terres i altres béns immobles per Pere-Joan Anglès procurador de llur muller Magdalena Pujol27 setembre 1710Cabeça i Blet, Josepllatí
català
1724 Capbreu de Pere-Joan Anglès Vilalta24 juliol 1724Martí, Feliciàcatalà
1724 Capbreu de Josep Calderó24 juliol 1724català
1725 Capbreu de Onofre Roig24 juliol 1725català
1726 Súplica del marmessor del difunt Pere-Ramon Ferris15 febrer 1726llatí
català
1731 Renúncia de vídua filla i gendre de Guixà als béns i casa d’aquest en favor Cort del Batlle de Prades12 setembre 1731català
1738 Conveni Poblet i preufeters de Prades sobre la sega de l’heretat del monestir2 juny 1738Alba i de Foraster, Jeronicatalà
1753 Cort del Batlle de Prades venda terra a Francesc Febrer9 març 1753Meyà i Lloses, Francesccastellà
català
1757 Declaracions sobre neteja i fama de Francesc Casals monjo novici17 abril 1757Mas i Roger, Josepcastellà
1735 Àpoca per conveni entre convent de Tàrrega i Francesc Conesa relacionat llegat1 juliol 1757Bunyol, Ignasicastellà
1757 Tutors de Pere-Joan Anglès venda terra a Jaume i Josep Aixalà27 agost 1757Mas i Roger, Josepcastellà
català (tabba)
1759 Desposori Bonaventura Oliver amb Maria Òdena4 novembre 1759català
1761 Marmessors del difunt Josep Varrà venda terra a Bonaventura Anglès9 setembre 1761Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1762 Obligació veïns de Prades per cura matxos destinats al comboi del rei12 abril 1762Català i Roig, Maciàcatalà
1762 Poders Comú i Universitat de Prades a religiós del Covent de Pares Mínims de la ciutat de Barcelona22 abril 1762Alba i Molins, Salvadorcastellà
1763 Venda casa i peça de terra a Joan Boquer20 juny 1763Ribes i Calbet, Rafaelcatalà
1763 sastre de Cornudella venda censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 juny 1763Alba i Molins, Salvadorcastellà
1765 Capítols matrimonials Domingo Alabart amb Maria Besora Conesa10 novembre 1765Alba i Molins, Salvadorcatalà
1767 Capítols matrimonials Joan Conesa Ferrer (Prades) i Magdalena Robert (Aixàvega)31 maig 1767Batellas, Marccatalà
1767 Marià Ferris venda peça de terra per pagament dot i altres a Pau Besora11 juliol 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1767 Joan Anglès venda peça de terra al reverent Joan Febrer14 novembre 1767Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Pau Casals prevere venda casa al carrer Major a Francisco Calderó11 abril 1768Alba i Molins, Salvadorcastellà
1768 Àpoca dels preveres de Prades a marmessors de Bonaventura Parrot prevere de Cambrils26 agost 1768Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1769 Capítols matrimonials Ramon Casaret amb Florentina Conesa1 febrer 1769Meyà i Lloses, Francesccatalà
castellà
1769 Comunitat Preveres Prades venda peça de terra a Oller26 febrer 1769Alba i Molins, Salvadorcastellà
1769 Bonaventura Anglès fundació aniversari amb cessió de drets de censal a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades29 agost 1769Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1770 Pere-Josep Josa venda darrera casa a Miquel Macip28 agost 1770Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Marmessor del difunt Parrot venda casa a Conesa4 febrer 1771Alba i Molins, Salvadorcastellà
1771 Francesc Conesa reconeixement propietat terra a nebot Besora28 febrer 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Pere-Joan Baltasar fundació pia i venda de censal13 març 1771Hortet i Oliver, Joan Paucastellà
1771 Capítols matrimonials Bernat Conesa (Prades) amb Maria Monlleó (Ulldemolins)23 març 1771Alba i Molins, Salvadorcatalà
1771 Desposori Bernat Conesa amb Maria Monlleó9 juny 1771llatí
1772 Filles i muller de Pibernat venda peça terra a Joan Conesa pagès de Prades26 juliol 1772Sans, Francesccatalà
... més resultats