1747 Desposori Miquel Macip amb Florentina Alsina Bonet

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Vilanova de Prades, 25 de setembre 1747. DESPOSORI. Entre Miquel Macip, fadrí, pagès de Prades (fill d’altre Miquel Macip, pagès de dita vila, i de Francisca, cònjuges vivents) i Florentina Alsina Bonet, fadrina (filla de Pere Alsina i de Maria Bonet, cònjuges de Vilanova de Prades, vivents).

Oficiat per Ildefonso Vicens de Duenyas, de l’ordre de Nostra Senyora de la Mercè de Redempció de Captius, i ecònom de Vilanova de Prades.

Són testimonis Francisco Espasa de mitjavila, i Miquel Espasa, els dos pagesos de Vilanova de Prades.

Capítols matrimonials fets i signats el 18 de juny de 1747, en poder de Francesc Meyà i Lloses, notari de Cornudella.

FONT: AHAT: Sacramentals de Vilanova de Prades : Llibre de Baptismes, confirmacions (...) 1731-1772, núm. 38/matr, pantalla 153;  català.   

Enllaç: https://arxiuenlinia.ahat.cat/Document/0000013917#imatge-153