1698 Pagesos de Prades promesa a Joan Compte per trasllat peces de fusta

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 3 de maig 1698. PROMESA I OBLIGACIÓ. Ramon Besora, Ramon Jauset i Francesc (“Francisco”) Roig, pagesos de Prades, prometen a Joan Compte, ciutadà honrat de Barcelona, habitant de Reus, present, que a la propera diada de sant Joan li portaran a càrrec d’ells del mas de Munter (del terme de Vilanova d’escornalbou) fins al convent d’Escornalbou uns 228 cairats (a raó de quatre sous i sis dinerss per cairat), 30 dotzenes de posts (a raó de catorze sous per dotzena), 31 dotzena de llates i quadrans (a raó de nou sous per dotzena). I dit Joan Compte promet pagar-los, un cop lliurada, tot el que costarà de portar dita fusta al dit convent.

FONT. AHT: FN Reus, capsa 202: Gay, Pere : Manual 1698, full 506; llatí i fragments en català.