1761 preveres d’Ulldemolins àpoca per extinció censal a Jaume Aixalà (de Prades)

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Ulldemolins, 11 de gener 1761. ÀPOCA LLUICIÓ CENSAL. Carta de pagament de Joan Anton Sesplugues, prevere i rector; i Jaume Sentís, Jaume Nebot, Isidre Clivillé i Raimon Pons, preveres i beneficiats, tots de la parròquia d’Ulldemolins, a Jaume Aixalà, pagès de Prades, de 20 lliures en lluició i extinció d’aquell censal d’aquest preu i pensió anual (en virtut del reial decret del tres per cent) que tots els anys, el dia 7 de febrer, pagava a la Reverent Comunitat d’Ulldemolins com a hereu de Llorens Nogué, pagès de Prades. Aquest censal pertanyia a l’esmentada Reverent Comunitat per venda al seu favor feta per la Universitat de Capafonts el 20 de novembre de 1625, com constata l’auto en poder de la Escrivania Comuna d’Ulldemolins. Els testimonis són Joan Febrer, prevere i beneficiat de Prades, i Joaquim Juncosa, marxant d’Ulldemolins.

FONT. AHT: FN d'Ulldemolins : Alba i Molins, Salvador : Manual 1761; castellà.