1700 Àpoca Reverent Comunitat a Juncosa prevere

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 30 de desembre 1700. ÀPOCA. Felip Gras, prevere i beneficiat de la parroquial església de Prades, en qualitat de bosser i procurador de la Reverent Comunitat de Preveres, i en el seu nom, confessa i reconeix haver rebut en diners al comptat de Joan-Baptista Juncosa, també prevere i beneficiat de la mateixa 40 lliures i 19 sous moneda barcelonesa que són per dues pensions degudes d’aquell censal que dit Joan-Baptista Juncosa feia i prestava cada any a dita Reverent Comunitat, corresponents als anys 1698 i 1699. Són testimonis Pere-Joan Planes, metge, i Miquel Rubió, estudiant, ambdós de Prades.

FONT. AHT : FN de Prades : Dos, Jaume : Manual 1700-1702, full 1 ; llatí].  

ANOTACIÓ: Caldria repassar la traducció.