1694 Miquel Montserrat debitori per compra mula a botiguer de Reus

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Reus, 30 d’agost 1694. DEBITORI. Miquel Montserrat, pagès de Prades, confessa i reconeix a Josep Grases, botiguer de Reus, present, i al soci d’aquest, absent, el deute que té amb ells de 33 lliures barceloneses que són la resta i complementen el preu d’una mula de pèl ros d’uns sis anys d’edat a aquest comprada i rebuda, a plena satisfacció del comprador. Les quals trenta-tres lliures dit Montserrat promet pagar a dit Grases en tres pagues: la primera el proper dia de Nadal, la segona el dia o festa de sant Bartomeu, i la tercera el dia de Nadal del proper any 1695.

FONT. AHT: FN de Reus, capsa 71: Garau, Joan : Manual 1694, full 465; llatí i català.