1760 Capítols matrimonials Joan Jaucet amb Francesca Besora

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

24 de març 1760. CAPÍTOLS MATRIMONIALS. Per i entre Joan Jauset Lleberia, fadrí pagès de Prades (fill de Pau Jauset i d’Anna Lleberia, cònjuges vivents de dita vila) i Francesca Besora Juncosa, donzella (filla de Roc Besora i de Jerònima Besora, cònjuges vivents de Capafonts). Consta que una i altra part obligaren tots els seus béns. Rebuts en poder de Francesc Meyà, notari de Cornudella, en la data més amunt indicada, i registrats a la Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc el dia 24 de juny de 1772, els resums de la qual no solen indicar la població en què es signen els documents. En relació a la llengua val a dir que fins 1774 sembla que els resums respectarien la llengua original en què haurien estat escrits, passant a partir d'aquell any a ser sistemàticament castellanitzats; entenem, si això és així, que aquest acte està escrit en català, la qual cosa, d'altra banda, era el capteniment generalitzat (si més no a les muntanyes de Prades i entorns) en els capítols matrimonials, tret de casos puntuals.

FONT INDIRECTA. AHT: Comptadoria d’Hipoteques de Montblanc, top. 11 : manual 1772, full 227; català.