1681 Venda de terra a Joan Vellet per execució judicial

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Capafonts, 21 d’abril 1681. VENDA TERRA. Pere Oliver, batlle de Capafonts, en virtut d’una ordre d’execució per la quantitat de 104 lliures contra Bernat Fort, curador del pubill fill del quòndam Pau Vellet, pagès de Capafonts, emanada de la cort del batlle d’Ulldemolins a instància de Carlos Prados, procurador de Joan Vellet, pagès de Prades (procura en poder d’aquest notari en data 18 d’agost de 1680, i ordre d’execució del 24 de desembre del mateix any), en virtut d’una causa signada per Felip Olesa, receptor dels drets i emoluments del duc de Cardona i comte de Prades (rebut en poder de Francesc Ferrer, notari de Falset, als 2 de desembre de 1658), i faltant a dit pubill els béns mobles per a pagar la dita quantitat, després d’haver fet públic el corresponent anunci en els terminis i formes indicades, però sense que l’abans esmentat curador del difunt Pau Vellet signés l’acte, dit Pere Oliver batlle ven a dit Joan Vellet, pel preu de 60 lliures, tot aquell tros de terra campa dit lo farreginal, situat al terme de Capafonts, de les quals dit batlle de Capafonts signa àpoca en la forma següent: 52 lliures que dit Joan Vellet s’ha retingut en paga i satisfacció de aquelles 104 lliures que se li deuen, i 8 lliures de despeses fetes en les corts d’Ulldemolins i Capafonts en relació a aquest afer.

FONT. AHT : FN de Prades, llibre 1 : Domènech, Pere :  Manual 1681-1683; català.