1731 Renúncia de vídua filla i gendre de Guixà als béns i casa d’aquest en favor Cort del Batlle de Prades

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Aquest document el coneixem a través de la transcripció més endavant feta (1753) dels instruments produïts per part dels cònjuges Segarra en el procés de "Joseph Lladó, labrador de la villa de Prades, contra Joseph y Maria Segarra y Guixà, consortes de dicha villa", seguit a la Cort del Batlle de Prades, i en el qual actuà com a escrivent de dita cort Francesc Meyà i Lloses, notari públic resident a Cornudella.

Prades, 12 de setembre de 1731. RENÚNCIA. Maria Jauset, vídua de Salvador Guixà, Maria Guixà i Jaucet, mare i filla, i Josep Segarra, marit d’aquesta darrera, renuncien en favor de la cort del batlle de Prades a tots els béns i casa que posseïa dit Salvador Guixà, en presència del magistrat batlle de Prades, Joan Conesa, essent testimonis Mateu Aixalà (probablement de Prades, tot i que no es diu res al respecte) i Francesc Farrer, de Valls. L’escrivent de la cort del batlle de Prades, en nom de Felicià Martí, és Pere Oliver.

FONT INDIRECTA. Arxiu Comarcal del Priorat : Fons Pascó (ACP) : Cort del Batlle de Prades, Plec de Processos: "Josep LLadó (...)" (plec amb el procés dels instruments produïts per part dels cònjuges Segarra);  català.