Aixalà

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Documents

 Data
"Data (Date)" is a type and predefined property provided by Semantic MediaWiki to represent date values.
NotariLlengua
1673 Àpoca a Pere Ferris per compra mula20 febrer 1673Garau, Joanllatí
1676 Arrendament molins de la Universitat de Prades a Onofre Aixalà5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament carnisseria a Josep Calderó5 abril 1676Domènech, Perecatalà
1676 Arrendament fleca pa bell a Josep Forcades26 juliol 1676Domènechcatalà
1682 Permuta Viles amb Dídac Salvador6 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Arrendament refresc d’una taverna de la fira a Onofre Aixalà22 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Debitori d’Onofre Aixalà al noble Francesc de Pedrolo27 agost 1682Domènech, Perecatalà
1682 Debitori d’Onofre Aixalà a botiguer de teles d’Alcover5 setembre 1682Domènech, Perellatí
català
1682 Onofre Aixalà àpoca al tresorer comtal8 octubre 1682Domènech, Perellatí
català
1683 Arrendament del quinzè a Rafel Bonet31 maig 1683Domènech, Perecatalà
1684 Arrendament taverna del vi a Josep Forcades2 febrer 1684Domènech, Perellatí
català
1684 Consigna pagament a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Consigna dels jurats de Prades a Onofre Aixalà10 maig 1684Domènech, Perellatí
1684 Obligació Oliver en favor dels pubills Vallverdú13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1684 Jaume Vallverdú ratifica cobrament parcial13 novembre 1684Domènech, Perecatalà
1685 Debitori Onofre Aixalà a Jeroni Jassant5 gener 1685Domènech, Perellatí
català
1685 Debitori veí de Vilaplana a Magí Boquer7 març 1685Domènech, Perellatí
1685 Mateu Noguer pres invoca privilegi per alliberar-sejuny 1685Domènech, Perecatalà
llatí
1685 Obligació pagament a Onofre Aixalà i Caterina Alsamora4 juny 1685
1685 Promesa de Vallverdú pres al batlle12 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Obligació de Joan Pradell estudiant pres18 agost 1685Domènech, Perecatalà
1685 Procura de Caterina al seu marit Onofre Aixalà31 agost 1685Domènech, Perellatí
1686 Onofre Aixalà debitori a notari de Reus22 abril 1686Claveria, Joan Baptistallatí
català
1689 Caterina muller en terceres núpcies d’Onofre Aixalà venda censal per pagament deute11 setembre 1689Garau, Joanllatí
1690 Debitori d’Onofre Aixalà i fill a pagesos de Prades23 gener 1690Domènech, Perecatalà
1690 Declaració Onofre Aixalà i Joan Baltasar sobre hort que té la pubilla Oliver8 agost 1690Domènech, Perellatí
català
1691 Josep Aixalà debitori pel seu sogre Miquel Montserrat a botiguer de Reus3 setembre 1691Garau, Joanllatí
1694 Mateu Aixalà obligació a pagès de Reus31 octubre 1694Brocà, Perecatalà
llatí
1695 Mateu Aixalà obligació relacionada amb peces de fusta18 gener 1695Garau, Joanllatí
català
1696 Mateu Aixalà obligació relacionada peces de fusta6 febrer 1696Claveria, Joan Baptistallatí
català
1697 Mateu Aixalà obligació relacionada peces de fusta6 febrer 1697Claveria, Joan Baptistacatalà
llatí
1700 Memorial del blat trobat a Prades21 febrer 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Cessió terra Onofre Aixalà al seu fill Onofre26 març 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Arrendament col·lecta almoina causa pia21 juny 1700Dos, Jaumecatalà
1700 Debitori pagesos Prades a jurats11 octubre 1700Dos, Jaumellatí
1701 arrendaments terçons del forn de pa18 gener 1701Dos, Jaumellatí
1701 Obligació de germans Aixalà per alliberar al seu pare Onofre22 novembre 1701Dos, Jaumecatalà
llatí
1702 Procura d’Onofre Aixalà al seu fill Mateu16 desembre 1702Dos, Jaumellatí
1702 Debitori d’Onofre Aixalà major al seu fill Mateu16 desembre 1702Dos, Jaumellatí
1717 Mateu Aixalà i mare debitori per roba a botiguer de Reus16 febrer 1717Claveria, Joan Baptistallatí
1724 Desposori Cristòfol Lleberia Aixalà amb Teresa Gassol24 setembre 1724català
1730 Mateu Aixalà pagès de Prades debitori a pagès de Cornudella4 maig 1730llatí
1735 Declaració de Bonaventura Oliver sobre tabac lliurat a religiós de Montblanc28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1735 Declaració Bonaventura Oliver sobre lliurament tabac a religiós28 agost 1735Alba i de Foraster, Jeronicastellà
1736 Declaració diversos Prades relacionada amb l’arrendatari dels pous de neu i gel13 maig 1736Gay, Perecastellà
1737 Baptisme de Maria Barberà Vilalta26 desembre 1737català
1738 Pau Vila fundació misses i dotació censals a la Reverent Comunitat de Preveres de Prades28 setembre 1738Alba i de Foraster, Jeronillatí
1739 Venda terra per Jaume Aixalà natural de Vilaplana habitant de Prades22 juny 1739Claveria, Carlesllatí
1747 Desposori Joan Torruella Aixalà amb Helena Porta25 juny 1747català
1747 Desposori Joan Torruella Aixalà amb Helena Porta Roig25 juny 1747català
... més resultats