1762 Joan Domènech venda tros de terra a Agustí Torruella

De Prades
Dreceres ràpides:navegació, cerca

Prades, 1 de juliol de 1762. VENDA TERRA. Venda per Joan Domènech, pagès de Prades, a Agustí Torruella, baster de la mateixa vila, d’un tros d’uns dos jornals de terra erma situada a la partida de la Dressera, per 32 lliures 10 sous, que li pertany com a hereu del seu difunt pare, Joan Domènech, amb àpoca d’una part del dit preu. Venda destinada a pagar i satisfer part de les pensions de dos censals, de 180 i 100 lliures, que dit Domènech correspon a la Reverent Comunitat de Preveres de la vila de Prades; son testimonis Josep Soldevila, albéitar d’Ulldemolins, i Pere-Joan Roca, teixidor de lli de Prades.

FONT. ACA: Notarials, Vària, 1188 : Alba i Molins, Salvador, notari d’Ulldemolins : Manual 1762, full 66; castellà.